Kennedy, J. (2004) “I. de Haan, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 119(2), pp. 259–261. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6054.