Harinck, G. (2004) “A. van Kessel, ’Ruggen recht, heren!’. Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij”, BMGN - Low Countries Historical Review, 119(1), pp. 143–145. doi: 10.18352/bmgn-lchr.6014.