“H.F. van de Griendt, Uit sphagnum geboren. Een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland 1882-1983” (2004) BMGN - Low Countries Historical Review, 119(1), pp. 123–125. doi:10.18352/bmgn-lchr.6001.