Filarski, R. (2003) “J. Verheij, Wetten voor weg en water (1923-1998). Het experiment van de Wet autovervoer goederen en de Wet goederenvervoer binnenscheepvaart en de jaren erna”, BMGN - Low Countries Historical Review, 118(4), pp. 596–598. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5961.