Hoof, J. van (2003) “Nieuwe manieren, sterke frontieren. Het bouwconcept van Menno van Coehoorn en zijn aandeel in de verbetering van het verdedigingsstelsel”, BMGN - Low Countries Historical Review, 118(4), pp. 545–566. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5944.