Duindam, J. (2003) “Geschiedschrijving en oorlogvoering. De metamorfose van een klassiek thema”, BMGN - Low Countries Historical Review, 118(4), pp. 455–466. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5940.