Jong, J. de (2003) β€œTh. de Nijs, In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890”, BMGN - Low Countries Historical Review, 118(2), pp. 249–251. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5856.