Jonker, J. (2002) “Joh. de Vries, Hooggebergte der ijdelheid. Bedrijfshistorische herinneringen”, BMGN - Low Countries Historical Review, 117(3), pp. 371–372. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5717.