Borger, G. (2002) “J. Renes, Landschappen van Maas en Peel. Een toegepast historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg”, BMGN - Low Countries Historical Review, 117(1), pp. 77–78. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5611.