Berkel, K. van (2001) “S. Thissen, De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 116(3), pp. 406–408. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5539.