Jong, J. de (2001) “F.P. Wagenaar, ’Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen’. De Sociëteit van ’s-Gravenhage (1587-1802). Een onderzoek naar bureaucratisering”, BMGN - Low Countries Historical Review, 116(3), pp. 383–385. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5526.