Frijhoff, W. (2001) “J. Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, ca. 1585-1876. Met een repertorium van wapenstempels”, BMGN - Low Countries Historical Review, 116(3), pp. 362–364. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5514.