Woude, A. van der (2001) “Discussie over kwantitatief historisch onderzoek en de computer. Het verhaal van vallen, opstaan en doorgaan”, BMGN - Low Countries Historical Review, 116(3), pp. 338–346. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5504.