Woude, A. van der (2001) “R.N.J. Rommes, Oost, west, Utrecht best? Driehonderd jaar migratie en migranten in de stad Utrecht (begin 16e - begin 19e eeuw)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 116(2), pp. 207–208. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5453.