Valk, J. de (2001) “C. Augustijn, E. Honée, Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-2000”, BMGN - Low Countries Historical Review, 116(1), pp. 65–66. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5403.