Lipschits, I. (1976) “Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke partijen. Reactie en aanvulling”, BMGN - Low Countries Historical Review, 91(3), pp. 455–488. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1954.