Vermij, R. (2000) “M. Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen”, BMGN - Low Countries Historical Review, 115(3), pp. 441–442. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5297.