Deursen, A. van (1976) “J.J. Poelhekke, Het verraad van de pistoletten?”, BMGN - Low Countries Historical Review, 91(2), pp. 308–309. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1944.