Schepper, H. de (1970) “M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 85(1), pp. 126–128. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1609.