Mol, J. (2000) “J. Mertens, Van page tot landcommandeur. Opleiding, intrede en promotie in de Duitse orde, en militaire loopbaan van de ridders van de balije Biesen in de 18de eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 115(2), pp. 317–318. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5257.