Vrielink, H. (2000) “P. Dekker, Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje”, BMGN - Low Countries Historical Review, 115(2), pp. 291–293. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5240.