Gaastra, F. (1976) “De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw. De groei van een bedrijf. Geld tegen goederen. Een structurele verandering in het Nederlands-Aziatisch handelsverkeer”, BMGN - Low Countries Historical Review, 91(2), pp. 249–272. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1935.