Secker, W. (1999) “P.A.M. Malcontent, Op kruistocht in de Derde Wereld. De reacties van de Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981”, BMGN - Low Countries Historical Review, 114(4), pp. 649–651. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5139.