Harper, R. (1999) “M.K.A. van den Berg, De Noordnederlandse historiebijbel. Een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek”, BMGN - Low Countries Historical Review, 114(4), pp. 587–589. doi: 10.18352/bmgn-lchr.5098.