Rooy, P. de (1999) “J. Simonse, De teloorgang van het kerkelijk clubhuiswerk. Het verhaal van een secularisatieproces”, BMGN - Low Countries Historical Review, 114(1), pp. 153–154. doi: 10.18352/bmgn-lchr.4938.