Vries, O. (1975) “K. Huisman, It libben fan Gerrit Roorda. Opskreaun troch Kerst Huisman<br/>Klaver, I., Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925”, BMGN - Low Countries Historical Review, 90(2), pp. 311–314. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1887.