Bornewasser, J. (1998) “T.H.M. van Schaik, Aartsbisschop in oorlogstijd. Een portret van kardinaal De Jong (1885-1955)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 113(2), pp. 263–264. doi: 10.18352/bmgn-lchr.4709.