Cossee, E. (1998) “S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 113(2), pp. 245–246. doi: 10.18352/bmgn-lchr.4697.