Bange, P. (1998) “J.B. Oosterman, De gratie van het gebed. Overlevering en functie van Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450), I, Studie, II, Repertorium”, BMGN - Low Countries Historical Review, 113(2), pp. 217–219. doi: 10.18352/bmgn-lchr.4679.