Cloet, M. (1975) “J. Roegiers, De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569-1623)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 90(2), pp. 296–297. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1880.