“M.J.E. Blauw, Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw” (1998) BMGN - Low Countries Historical Review, 113(1), pp. 109–110. doi:10.18352/bmgn-lchr.4644.