Weiler, A. (1975) “Waarde-betrokkenheid en waarde-oordelen in de geschiedwetenschap. Een theoretische standpuntbepaling in het debat tussen analytisch positivisme, marxisme, en kritisch neo-marxisme”, BMGN - Low Countries Historical Review, 90(2), pp. 189–225. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1871.