Trio, P. (1996) “J.H. de Vey Mestdagh, J.A. de Boo, Liber sigillorum. De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche orde, Balije van Utrecht, 1200-1811, I, Beschrijvingen, II, Afbeeldingen”, BMGN - Low Countries Historical Review, 111(3), pp. 375–376. doi: 10.18352/bmgn-lchr.4289.