Renting, R. (1974) “L. Wagner-Heidendal, Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden 1821-1829. Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de negentiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 89(3), pp. 438–441. doi:10.18352/bmgn-lchr.1843.