Clement, P. (1996) “R.H. van der Voort, Overheidsbeleid en overheidsfinanciën in Nederland 1850-1913”, BMGN - Low Countries Historical Review, 111(2), pp. 267–269. doi: 10.18352/bmgn-lchr.4260.