Damen, L. (1996) “P. Grimm, Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie”, BMGN - Low Countries Historical Review, 111(2), pp. 244–245. doi: 10.18352/bmgn-lchr.4244.