Langeveld, H. (1996) “J. Ridderbos, Strijd op twee fronten. Schilder en de gereformeerde ’elite’ in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein, I en II”, BMGN - Low Countries Historical Review, 111(1), pp. 133–135. doi: 10.18352/bmgn-lchr.4215.