Buyten, L. van (1973) “C. Verlinden, Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, III (XVIe-XIXe eeuw)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 88(3), pp. 477–478. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1783.