Haitsma Mulier, E. (1993) “H. Duits, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand. Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 108(1), pp. 78–79. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3623.