Booy, E. de (1992) “E. Put, De cleyne schoolen. Het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen katholieke reformatie en Verlichting (eind 16de eeuw-1795)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 107(2), pp. 331–332. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3526.