Vroom, W. (1992) “R. Meischke, De gothische bouwtraditie. Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden”, BMGN - Low Countries Historical Review, 107(2), pp. 324–325. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3521.