Nierop, H. van (1991) “B. van Selm, Een menighte treffelijcke boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 106(2), pp. 273–275. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3391.