Ankersmit, F. (1973) “Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis”, BMGN - Low Countries Historical Review, 88(1), pp. 80–87. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1750.