Schutte, G. (1991) “F.A. van Lieburg, De nadere reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta”, BMGN - Low Countries Historical Review, 106(1), pp. 104–105. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3345.