“Tussen burgerij en adel. De financiële, politieke en maatschappelijke carrière van de Utrechtse patriciër Lambert de Vries (ca. 1250-1316?)” (1991) BMGN - Low Countries Historical Review, 106(1), pp. 1–32. doi:10.18352/bmgn-lchr.3321.