Gabriëls, A. (1990) “S.W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens het ancien régime, revolutie en restauratie (1650-1830)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 105(4), pp. 632–634. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3305.