“D. de Stobbeleir, E. Persoons, Handelingen van het colloquium ’Het gebruik van computers en het onderzoek in de menswetenschappen’ (Brussel 25-27 februari 1971)” (1972) BMGN - Low Countries Historical Review, 87(3), pp. 411–413. doi:10.18352/bmgn-lchr.1733.