Miert, J. van (1989) “Conservatisme onder katholieken in een biografisch perspectief. Mr. J. B. van Son (1804-1875)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 104(3), pp. 393–413. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3114.