“L. Stilma, De school met den bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland” (1989) BMGN - Low Countries Historical Review, 104(2), pp. 285–286. doi:10.18352/bmgn-lchr.3095.