Berkel, K. van (1989) “G. Vanpaemel, Echo’s van een wetenschappelijke revolutie. De mechanistische natuurwetenschap aan de Leuvense Artesfaculteit (1650-1797)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 104(1), pp. 95–97. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3047.